Over Ons

Het nieuwedijkhuis - Over Ons

Wie zijn we?

Het Nieuwe Dijkhuis is een stichting, gerund door vrijwilligers die perspectief wil bieden aan mensen die verlangen naar echtheid, naar schoonheid, naar zingeving. Voor mensen die behoefte hebben aan ontmoeting of even willen vluchten uit de realiteit van de dag. Vanuit onze christelijke identiteit zoeken we onze weg in het Doetinchemse Cultuurkwartier. We gaan voor een positieve dialoog, zonder vooroordelen en oordelen. Maar wel vanuit het startpunt dat iedereen waardevol is. Dit doen we onder andere door het organiseren van concerten, voorstellingen en lezingen. 

We maken daarbij voor de voorstellingen gebruik van Erfgoed De Stadswal aan de Burg. Van Nispenstraat in Doetinchem. Het Erfgoed heeft een grote, karakteristieke zaal waar tot enkele jaren geleden nog diensten werden gehouden door de plaatselijke baptistengemeente. In de kerkzaal is ruimte voor zo’n 250 gasten en heeft een carré-achtige setting met balkon.

De pastorie bestaat uit diverse vergader- en ontmoetingsruimtes. De pastorie is volledig gerestaureerd, maar is nu ook al beschikbaar als  ontmoetingsplek met een unieke atmosfeer.  De originele elementen in de gang en kamers laten nog iets zien van de oude grandeur van de pastorie en alle ruimtes ademen een sfeer van rust. 

 

Stichting Het Nieuwe Dijkhuis

Het Nieuwe Dijkhuis is een stichting en is afhankelijk van fondsen, donaties, sponsorgelden, kaartverkoop, subsidies, giften, legaten en andere geldstromen. De activiteiten worden in principe uitgevoerd en begeleid door vrijwilligers.

Doelstelling van de stichting Het Nieuwe Dijkhuis is veelzijdig. Het behoud van het Rijksmonument ‘Predik het Evangelie’ voor het nageslacht. Doetinchem en de Achterhoek inspireren door het organiseren van culturele activiteiten, lezingen en ontmoetingen. Achterhoekers die het moeilijk hebben een duwtje in de rug geven door een maaltijdproject, door ontmoetingsochtenden te organiseren en per culturele voorstelling 20 tot 30 kaarten gratis beschikbaar te stellen. 

 

Geschiedenis van het pand

In 1880 gaf de toenmalige dominee J. van Dijk de opdracht om de kerk te bouwen voor de Nederlands Hervormde Zendingsgemeente. Een jaar later werd de kerk al in gebruik genomen en kreeg het de naam ‘Predik het Evangelie’. Dit was één van de belangrijkste doelstellingen van ds. Van Dijk. Het gebouw staat op de restanten van de oude stadswal. Het was destijds de eerste uitbreiding van de stad buiten het historische stadscentrum. De kapel is één van de weinige negentiende-eeuwse gebouwen die is overgebleven aan de Van Nispenstraat.

Eind jaren zestig kwam de kapel – zoals het gebouw in de volksmond heet – in eigendom van de plaatselijke baptistengemeente. De kapel is gebouwd in eclectische stijl en heeft daarbij neoclassicistische en neogotische kenmerken. Vooral de voorgevel van het gebouw is eclectisch terwijl de pastorie ernaast vooral neoclassicistisch is. Boven de hoofdingang staat de tekst ‘Predik het Evangelie’.

Begin 21e eeuw zijn door bouwwerkzaamheden in de directe omgeving scheuren ontstaan in het gebouw. Ook is duidelijk geworden dat het dak van de kapel toe is aan een grondige opknapbeurt. De baptistengemeente is niet in staat om de kosten van dit noodzakelijke project te bekostigen en is voor de diensten uitgeweken naar het nabijgelegen Metzo College. 

Inmiddels is het pand gekocht door een gepassioneerde ondernemer, die hart heeft voor 'ons' prachtige gebouw. Na een grondige renovatie en onderhoudsbeurt is het pand omgedoopt tot Erfgoed De Stadswal. Doel is het pand te bewaren voor het nageslacht. Er worden voorstellingen gehouden, maar ook rouw- en trouwdiensten, feesten en partijen, vergaderingen en andere bijeenkomsten.

De geloofsgemeenschap Housefires0314.nl houdt er om de zondagochtend een dienst (aanvang 11 uur). 

 

Rijksmonument

KERK "PREDIK HET EVANGELIE" met aaneen gebouwde PASTORIE en een IJZEREN SIERHEK, gelegen aan de Burgemeester van Nispenstraat en daterend uit 1881.

- Van architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een gebouw in een eclectische bouwstijl met neo-classicistische en neo-gothische elementen. Het gebouw is in hoofdvorm en detaillering goed bewaard gebleven en valt op door de gaafheid van de detailleringen. Het interieur is nog grotendeels oorspronkelijk.

- Van stedebouwkundige waarde vanwege het sterk beeldbepalende karakter van het gebouw. De kerk en pastorie zijn een herinnering aan de eerste vorm van stadsuitleg voor Doetinchem. Het is tevens één van de weinige in Doetinchem overgebleven gebouwen die in opdracht van Dominee van Dijk zijn neergezet.

- Van cultuurhistorische waarde als herinnering aan Dominee van Dijk die voor Doetinchem een belangrijk historisch figuur is. Het gebouw is van belang als herinnering aan de vele gebouwen die in de tweede helft van de negentiende eeuw in opdracht van ds. van Dijk in deze straat werden neergezet.

 

Vrijwilligers

Het Nieuwe Dijkhuis is een organisatie gerund door vrijwilligers die perspectief wil bieden aan mensen die verlangen naar echtheid, naar schoonheid, naar zingeving. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Heb jij een positief hart voor je medemens? Wil jij helpen om het inspiratiecentrum mogelijk te maken? Voel je je verbonden met onze christelijke identiteit? We zijn op zoek naar mensen die het Inspiratiecentrum een gezicht geven. Vrijwilligers die van wanten weten, die zin hebben om dit bijzondere project te realiseren en een blijvende plek te geven in het centrum van Doetinchem en de Achterhoek.

Er is van alles te doen binnen het inspiratiecentrum. We zoeken: gastvrouwen en –heren, mensen met technische kennis, gouden handjes en goede oren, opbouwers en afbrekers, bestuursleden, ict’ers, mensen die het leuk vinden om met social media aan de slag te gaan, meedenkers/doeners met oog voor kunst, cultuur, diepgang en/of geloof.

Ben jij iemand met één van deze talenten, meld je dan aan en mogelijk word jij één van onze vrijwilligers!

Voor informatie: hetnieuwedijkhuis@gmail.com